Alexandra’s good deeds

Reading time: 4 minutes

I think that this photo, taken in a school from a Romanian village (Iași County), captures so well the innocence, curiosity, joy and simplicity of the little ones.

Alexandra Csergő – in center of the picture – established in 2016 an NGO to support the education of preschoolers and schoolchildren in rural areas of Iasi County, Romania. Alexandra says:

alexandra csergo

“Why for children from rural area? Because that’s where I realized the needs exist. It is true, all children need to develop harmoniously, but unlike children living in urban areas – who have the chance to come into contact with a wide variety of stimuli, who have the opportunity to opt for various leisure activities, make sport, go to a playground, a birthday party, to the theater, cinema, take dance, chess, painting, music lessons – many children from rural areas do not have the chance to broaden their horizons of knowledge, because they do not have access to such activities and events, but also because their socioeconomic and cultural status does not allow them to do so.

Many children have a delay or slowdown in mental development, thinking errors, emotional blockages and educational deficiencies caused by the environment in which they live, because they have not been stimulated enough and because the family does not encourage the child’s aspirations, intellectual acquisitions and does not orient children towards varied and content-rich activities. We are talking about a philosophy of education that these families do not have. At the same time, the low socioeconomic and cultural level of families means that, most of the time, children are exposed to frequent conflict situations, are socially deprived, maternal care is missing or are verbally, physically and emotionally abused. This causes severe emotional deficiencies and behavioral disorders. School performance is very low and children’s language is poor. ”

Through her programs, Alexandra – special psychopedagogue and psychotherapist under supervision – supports the little ones to form attitudes towards people, society, life, to learn how to learn, to choose their values and priorities, to build a good character and make their own path in life, other than by repeating the patterns of their families.

Beyond the fact that I, Cristina, really like Alexandra’s optimistic and altruistic way of being, I resonated a lot with her project and I was honored by the trust given to do, together with Marius, what is seen below: logo, business card, letterhead, presentation folder, t-shirt, flyer.

Alexandra also gave us free hand to create the website of her NGO and we loved doing it:

website

Thanks, Alexandra❤️! Wish you all the best in everything you do!

romanian version

Cred că fotografia de la începutul acestui articol, realizată într-o școală dintr-un sat al județului Iași, surprinde atât de bine inocența, curiozitatea, bucuria și simplitatea celor mici.

Alexandra Csergő, cea mângâiată în poză, a înființat în anul 2016 Asociația “Să crești mare!”, în scopul susținerii educației preșcolarilor și școlarilor din mediul rural al județului Iași. Alexandra zice-așa:

“De ce pentru copiii din mediul rural? Deoarece acolo am conștientizat nevoia. E adevărat, toți copiii au nevoie să se dezvolte armonios, însă, spre deosebire de copiii care trăiesc în mediul urban – care au șansa să vină în contact cu o varietate mare de stimuli, care au posibilitatea să opteze pentru activități diverse de petrecere a timpului liber, care au posibilitatea să practice un sport, să meargă într-un parc, la un loc de joacă, la o petrecere aniversară, la teatru, la film, la muzeu, la un club de dans, de șah, de pictură, de muzică etc și, în plus, au posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de discipline opționale desfășurate în școală – foarte mulți copii din mediul rural nu au șansa de a-și lărgi orizontul cunoașterii, pentru că nu au acces la astfel de activități și evenimente, dar și pentru că situația lor socio-economică și culturală nu le permite acest lucru.

Mulți copii prezintă întârziere sau încetinire în dezvoltarea psihică, erori de gândire, blocaje emoționale și carențe educative determinate de mediul în care trăiesc, pentru că nu au fost suficient de mult stimulați și pentru că aspirațiile familiilor nu încurajează și nu stimulează aspirațiile copilului, nu încurajează achizițiile intelectuale și nu orientează copiii spre activități variate și bogate în conținuturi; vorbim despre o filozofie asupra educației pe care aceste familii nu o au. Totodată, nivelul socio-economic și cultural scăzut al familiilor face ca, de cele mai multe ori, copiii să fie expuși la situații frecvente de conflict, să fie privați social, să fie lipsiți de îngrijirea maternă sau să fie abuzați verbal, fizic și emoțional, determinând grave carențe afective și tulburări comportamentale. Randamentul școlar este foarte scăzut, iar limbajul copiilor este sărac.”

Prin programele sale, Alexandra – psihopedagog special și psihoterapeut sub supervizare, îi sprijină pe cei mici să își formeze atitudini față de oameni, societate, viață, să învețe cum să învețe, să își aleagă valorile și prioritățile, să își construiască un caracter bun și să-și croiască propriul drum în viață, altul decât prin repetarea modelelor familiilor lor.

Dincolo de faptul că mie, Cristina, tare mi-e drag felul optimist și altruist de-a fi al Alexandrei, am rezonat mult cu proiectul ei și m-a onorat încrederea acordată de a face, alături de Marius, ce se vede mai sus: logo, carte de vizită, foi cu antet, mapă de prezentare, tricou, flyer. Alexandra ne-a dat de asemenea mână liberă la realizarea website-ului Asociației “Să crești mare!”. Ne-am simțit ca peștele în apă lucrând la acest proiect.

Mulțumim, Alexandra❤️! Succes în tot ceea ce faci!

P.S. Cei ce rezonează cu faptele bune ale Alexandrei pot ajuta în multe moduri: aici sunt detalii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *